Procesný ventil s prírubami so závitovými okami a tesnením kov na kov - 3 excentrický

eTrieda-č.: 37010301
Použitie: výroba olejov a plynov, rafinérie, petrochemický priemysel, chemický priemysel, elektrárne, ústredné kúrenie, solárne termálne elektrárne, drevársky a papierenský priemysel, oceliarne, výroba cukru, priemyselná a strojárska výroba, stavba lodí, špecifické aplikácie vo vzduchotechnike.
Médiá: chladivo, chladiaca voda, teplá voda, horúca voda, teplonosný olej, para, plyn, zásady, kyseliny, dejonizovaná voda, čistá para a pod.
  • Zoznam ventilov
  • Dátové listy
  • Návody na obsluhu
  • Testy a certifikácie
  • CAD
Filters
Sort
display