Odvádznie kondenzátu

Zobraziť ako Mriežka Zoznam

ARI-CODI S

Zberač kondenzátu a rozdeľovač pary, s upchávkovým tesnením, pre zvislú montáž

eTrieda-č.:
Použitie: zbiera a rozvádza kondenzát, paru a kvapaliny.
Médiá: para, kondenzát, voda, olej a pod.

ARI-CONA B

Bimetalový odvádzač kondenzátu

eTrieda-č.: 37010708
Použitie: pre odvod kondenzátu podchladeného medzi 10 a 30 K.
Médiá: para, kondenzát a pod.

ARI-CONA Connector

Systémové pripojenie

eTrieda-č.: 37010790
Použitie: odvzdušňovací ventil pre potrubné systémy, systémy kondenzovanej pary a kvapalné systémy, kde je potreba zachovať tlak systému nad atmosferickým tlakom.
Médiá: para, kondenzát a pod.

ARI-CODI B

Zberač kondenzátu a rozdeľovač pary, s vlnovcovým tesnením, pre zvislú montáž

eTrieda-č.:
Použitie: zbiera a rozvádza kondenzát, paru a kvapaliny.
Médiá: para, kondenzát, voda, olej a pod.

ARI-CONA Control

Monitorovací systém pre odvádzače kondenzátu / Vonkajšia skúšobná komora

eTrieda-č.:
Použitie: samostatné chybové hlásenia pre každý odvádzač kondenzátu s presnosťou na sekundy vďaka ASI štandardu (voliteľné sieťovanie s vyšším sieťovým protokolom Fieldbus).
Médiá: para, kondenzát, plyny s tekutou zložkou a pod.

ARI-CONA M

Membránový odvádzač kondenzátu

eTrieda-č.: 37010707/37011801
Použitie: pre odvod kondenzátu podchladeného na 40 K.
Médiá: para, kondenzát a pod.

ARI-CONA SC

Plavákový odvádzač kondenzátu

eTrieda-č.: 37010706
Použitie: pre odvod kondenzátu s teplotou varu.
Médiá: para, kondenzát, plyny s tekutou zložkou a pod.

Liquid drainer

Nábehový a odvodňovací automat

eTrieda-č.: 37019090
Použitie: pre automatický odvod kondenzátu pri nábehu a počas prevádzky.
Médiá: para, kondenzát a pod.

ARI-CONA SC-Plus

Plavákový odvádzač kondenzátu

eTrieda-č.: 37010706
Použitie: pre odvod kondenzátu s teplotou varu.
Médiá: para, kondenzát, plyny s tekutou zložkou a pod.

Condensate discharge temperature limiter

Obmedzovač teploty odvádzaného kondenzátu

eTrieda-č.: 37010790
Použitie: pre zber kondenzátu bez znovuodparenia.
Médiá: para, kondenzát a pod.

ARI-CONA S

Plavákový odvádzač kondenzátu

eTrieda-č.: 37010706
Použitie: pre odvod kondenzátu s teplotou varu.
Médiá: para, kondenzát, plyny s tekutou zložkou a pod.

Liquid return temperature limiter

Obmedzovač teploty vratného kondenzátu

eTrieda-č.: 37019090
Použitie: obmedzenia pre výšku tepoty systémov pre ohrev potrubia.
Médiá: para, kondenzát a pod.

ARI-CONLIFT

Odtok kondenzátu riadený plavákom

eTrieda-č.:
Použitie: pre odvod kondenzátu s obmedzeným podchladením.
Médiá: para, kondenzát a pod.

Double window sight glasses

Ukazovateľ prietoku (dvojité priehľadítko)

eTrieda-č.: 37011301
Použitie: pre monitorovanie funkcie odvádzačov kondenzátu v potrubných systémoch.
Médiá: para, kondenzát a pod.

ARI-CONA P

Plavákom ovládaný zachytávač čerpadla

eTrieda-č.:
Použitie: odvzdušňovací ventil pre potrubné systémy, systémy kondenzovanej pary a kvapalné systémy, kde je potreba zachovať tlak systému nad atmosferickým tlakom.
Médiá: para, kondenzát a pod.

ARI-CONA TD

Termodynamický odvádzač kondenzátu

eTrieda-č.: pre odvod kondenzátu s obmedzeným podchladením.
Použitie: para, kondenzát a pod.
Médiá: *medium*

ARI-CONA All-in-one

Bimetalový odvádzač kondenzátu

eTrieda-č.: 37010708
Použitie: pre odvod kondenzátu s obmedzeným podchladením.
Médiá: para, kondenzát a pod.
Filters
Sort
display