Regulácia

Zobraziť ako Mriežka Zoznam

ARI-PREDEX

Regulátor pretlaku, s membránovým pohonom

eTrieda-č.: 37010990
Použitie: priemyselné inštalácie, výrobné technológie, stavba elektrární a pod.
Médiá: para, neutrálne plyny, výpary, kvapaliny a pod.

ARI-PREDU

Redukčný ventil s membránovým pohonom

eTrieda-č.: 37011101
Použitie: priemyselné inštalácie, výrobné technológie, stavba elektrární a pod.
Médiá: para, neutrálne plyny, výpary, kvapaliny a pod.

ARI-PRESO

Prepúšťací ventil, priamy, prírubový, pružinový

eTrieda-č.: 37010908
Použitie: priemyselné inštalácie, výrobné technológie, stavba elektrární a pod.
Médiá: kvapaliny, plyny a výpary, para.

ARI-STEVI H 485-488

Riadiaci ventil pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu

eTrieda-č.: 37010213
Použitie: vykurovacie zariadenia, klimatizačné zariadenia.
Médiá: voda, voda s nemrznúcou ochranou a pod.

ARI-STEVI Pro 470/471

Regulačný ventil - rovný s hriadeľom vedenou zástrčkou

eTrieda-č.: 37010203
Použitie: výberové kritérium: komplexné regulačné úlohy, kritické prevádzkové podmienky, špeciálne požiadavky.
aplikácie: výrobný priemysel, (ťažké) priemyselné komplexy, strojárstvo, chemický priemysel, technológie pre elektrárne.
Médiá: chladivo, chladiaca voda, teplá voda, horúca voda, teplonosný olej, para, plyn a pod.

ARI-TEMPTROL 771/772

Termo-uzatvárací ventil priamy s prírubami bez chladiaceho nástavca (max. 150 ° C)

eTrieda-č.: 37012290
Použitie: systémy priemyselného ohrevu a vetracie systémy, obytné priestory, veľkosklady, stavba lodí, chladiace systémy a pod.
Médiá: kvapaliny, vzduch a para.

ARI-STEVI Pro 470/471 ANSI

ANSI-regulačný ventil- priamo s hriadeľom vedenou zástrčkou

eTrieda-č.: 37010203
Použitie: výberové kritérium: komplexné regulačné úlohy, kritické prevádzkové podmienky, špeciálne požiadavk.
aplikácie: výrobný priemysel, (ťažké) priemyselné komplexy, strojárstvo, chemický priemysel, technológie pre elektrárne.
Médiá: para, kondenzát, plyny s tekutou zložkou a pod.

ARI-TEMPTROL 771 LCG

Termo-uzatvárací ventil, bez chladiaceho nástavca (max. 130° C) - bez vyrovnávacieho vlnovca

eTrieda-č.: 37012290
Použitie: systémy priemyselného ohrevu a vetracie systémy, obytné priestory, veľkosklady, stavba lodí, chladiace systémy a pod.
Médiá: kvapaliny, vzduch a para.

ARI-STEVI Pro 422/462

Regulačný ventil - rovný s hriadeľom vedenou zástrčkou

eTrieda-č.: 37010203
Použitie: výberové kritérium: komplexné regulačné úlohy, kritické prevádzkové podmienky, špeciálne požiadavky.
aplikácie: výrobný priemysel, (ťažké) priemyselné komplexy, strojárstvo, chemický priemysel, technológie pre elektrárne.
Médiá: Chladivo, chladiaca voda, teplá voda, horúca voda, teplonosný olej, para, plyn a pod.

ARI-TEMPTROL 775

Termo-otvárací ventil - priamy s prírubami bez chladiaceho nástavca (max. 150 ° C)

eTrieda-č.: 37012290
Použitie: systémy priemyselného ohrevu a vetracie systémy, obytné priestory, veľkosklady, stavba lodí, chladiace systémy a pod.
Médiá: kvapaliny, vzduch a para.

ARI-STEVI Vario 448/449

Regulačný ventil, priamy, prírubový, závitové sedlo

eTrieda-č.: 37010203
Použitie: výberové kritérium: komplexné regulačné úlohy, nekritické prevádzkové podmienky, špeciálne požiadavky.
aplikácie: priemyselné parky, strojárstvo, výrobné technológie.
Médiá: chladiaca voda, chladiaca soľanka, teplá voda, horúca voda, para, plyn a pod.

ARI-TEMPTROL 775 LCG

Termo-otvárací ventil, priamy bez chladenia (max 130 ° C) - bez vyrovnávacieho vlnovca

eTrieda-č.: 37012290
Použitie: systémy priemyselného ohrevu a vetracie systémy, obytné priestory, veľkosklady, stavba lodí, chladiace systémy a pod.
Médiá: kvapaliny, vzduch a para.

ARI-STEVI Smart 440/441

Regulačný ventil, priamy, prírubový

eTrieda-č.: 37010203
Použitie: výberové kritérium: jednoduché regulačné úlohy, nekritické prevádzkové podmienky, špeciálne požiadavky.
aplikácie: priemyselné parky, technológie pre stavebníctvo, strojárenský priemysel.
Médiá: chladivo, chladiaca voda, teplá voda, horúca voda, teplonosný olej, para, plyn, zásady, kyseliny, dejonizovaná voda, čistá para a pod.

ARI-TEMPTROL 773/774

Termo-zmiešavací-/ prepínací ventil - 3cestný s prírubami bez chladiaceho nástavca (max. 150 ° C)

eTrieda-č.: 37012290
Použitie: systémy priemyselného ohrevu a vetracie systémy, obytné priestory, veľkosklady, stavba lodí, chladiace systémy a pod.
Médiá: kvapaliny, vzduch a para.

ARI-STEVI Smart 425/426

Regulačný ventil - priamy, s hriadeľom vedeným zástrčkou

eTrieda-č.: 37010203
Použitie: výberové kritérium: komplexné regulačné úlohy, kritické prevádzkové podmienky, špeciálne požiadavky.
aplikácie: výrobný priemysel, (ťažké) priemyselné komplexy, strojárstvo, chemický priemysel, technológie pre elektrárne.
Médiá: chladivo, chladiaca voda, teplá voda, horúca voda, teplonosný olej, para, plyn a pod.

ARI-TEMPTROL 773 LCG

Termo-zmiešavací ventil, trojcestný, bez chladenia (max. 130°C) - bez vyrovnávacieho vlnovca

eTrieda-č.: 37012290
Použitie: systémy priemyselného ohrevu a vetracie systémy, obytné priestory, veľkosklady, stavba lodí, chladiace systémy a pod.
Médiá: kvapaliny, vzduch a para.

ARI-STEVI Smart 450/451

Regulačný ventil, trojcestný, prírubový

eTrieda-č.: 37010213
Použitie: výberové kritérium: jednoduché regulačné úlohy, nekritické prevádzkové podmienky, špeciálne požiadavky.
aplikácie: priemyselné parky, technológie pre stavebníctvo, strojárenský priemysel.
Médiá: chladiaca voda, chladiaca soľanka, teplá voda, horúca voda, para, plyn a pod.

ARI-STEVI Smart 423/463

Regulačný ventil, trojcestný, prírubový

eTrieda-č.: 37010213
Použitie: výberové kritérium: jednoduché regulačné úlohy, nekritické prevádzkové podmienky, špeciálne požiadavky.
aplikácie: priemyselné parky, technológie pre stavebníctvo, strojárenský priemysel.
Médiá: chladiaca voda, chladiaca soľanka, teplá voda, horúca voda, para, plyn a pod.

ARI-STEVI Pro 453

Regulačný ventil napájacej vody s automatickým prepúšťaním

eTrieda-č.: 37010203
Použitie: výberové kritérium: jednoduché regulačné úlohy, nekritické prevádzkové podmienky, špeciálne požiadavky.
aplikácie: priemyselné parky, technológie pre stavebníctvo, strojárenský priemysel
Médiá: chladiaca voda, chladiaca soľanka, teplá voda, horúca voda, para, plyn a pod.

ARI-STEVI 405/460

Uzatvárací ventil, priamy, prírubový

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: výberové kritérium: uzatváracie úlohy, nekritické prevádzkové podmienky, štandardné požiadavky.
aplikácie: priemyselné parky, technológie pre stavebníctvo, strojársky priemysel.
Médiá: chladivo, chladiaca voda, teplá voda, horúca voda, teplonosný olej, para, plyn a pod.

ARI-STEVI BBD 415

Odkaľovací ventil, priamy, prírubový, s pneumatickým pohonom

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: výberové kritérium: odkalovanie kotlov.
aplikácia: výroba a projektovanie parných kotlov.
Médiá: chladiaca voda, chladiaca soľanka, teplá voda, horúca voda, para, plyn a pod.
Filters
Sort
display