Ručné uzatváracie ventily

Zobraziť ako Mriežka Zoznam

ARI-FABA Plus

Uzatvárací ventil s vlnovcovým tesnením

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: recyklačné zariadenia, chemický priemysel, technológie pre nemocničné zariadenia, inštalácie úžitkovej vody, inštalácie s použitím agresívnych médií.
Médiá: úžitková voda, agresívne médiá a pod.

ARI-FABA Plus ANSI

ANSI-Uzatvárací ventil, priamy, s vlnovcovým tesnením

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: priemysel, elektrárne, továrne na čistenie spalín, spracovateľský priemysel, dodávky plynu, parné zariadenia, recyklačné zariadenia, vákuové zariadenia, horúca voda, vykurovacia technológia, ústredné kúrenie, aplikácie s termonosným olejom, strojárske závody a pod.
Médiá: para, plyny, horúca voda, teplonosný olej, úžitková voda, vákuové zariadenia, čpavok a pod.

ARI-FABA Supra I

Uzatvárací ventil s vlnovcovým tesnením - pre priemysel

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: priemysel, elektrárne, továrne na čistenie spalín, spracovateľský priemysel, dodávka plynu, parné zariadenia, recyklačné zariadenia, vákuové zariadenia, horúca voda, aplikácie termálneho oleja, strojárske závody a pod.
Médiá: agresívne médiá a pod.

ARI-FABA Supra C

Uzatvárací ventil s vlnovcovým tesnením - pre chémiu

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: recyklačné zariadenia, chemický priemysel, vedenia úžitkovej vody, inštalácie úžitkovej vody, inštalácie agresívnych medií.
Médiá: para, plyny, horúca voda, teplonosný olej, čpavok a pod.

ARI-FABA LA

Uzatvárací ventil v priamom tvare s vlnovcovým tesnením - dlhá konštrukcia

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: priemysel, elektrárne, továrne na čistenie spalín, spracovateľský priemysel, dodávky plynu, parné zariadenia, recyklačné zariadenia, vákuové zariadenia, horúca voda, vykurovacia technológia, ústredné kúrenie, aplikácie s termonosným olejom, strojárske závody a pod.
Médiá: para, plyny, horúca voda, teplonosný olej, úžitková voda, vákuové zariadenia, čpavok a pod.

ARI-STOBU

Uzatvárací ventil s upchávkovým tesnením

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: priemyselné inštalácie, nemocnice, potravinársky priemysel, výrobný priemysel, parné zariadenia, strojársky priemysel.
Médiá: úžitková voda, agresívne médiá a pod.

ARI-EURO-WEDI

Uzatvárací ventil, priamy, s mäkkým tesnením - stavebná dĺžka FTF

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: vykurovacie zariadenia, klimatizačné zariadenia.
Médiá: voda, voda s nemrznúcou ochranou a pod.
Filters
Sort
display