Uzatváranie

Zobraziť ako Mriežka Zoznam

ARI-ASTRA

Vyvažovací ventil, priamy, prírubový, s elastickým dvojitým tesniacim systémom

eTrieda-č.: 37010203
Použitie: vykurovacie zariadenia, klimatizačné zariadenia.
Médiá: voda, voda s nemrznúcou ochranou a pod.

ARI-FABA Plus

Uzatvárací ventil s vlnovcovým tesnením

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: recyklačné zariadenia, chemický priemysel, technológie pre nemocničné zariadenia, inštalácie úžitkovej vody, inštalácie s použitím agresívnych médií.
Médiá: úžitková voda, agresívne médiá a pod.

ARI-CHECKO V

Spätný ventil

eTrieda-č.: 37010801
Použitie: recyklačné zariadenia, chemický priemysel, technológie pre nemocničné zariadenia, inštalácie úžitkovej vody, inštalácie s použitím agresívnych médií.
Médiá: úžitková voda, agresívne médiá a pod.

ARI-Strainer

Filter

eTrieda-č.: 37011401
Použitie: recyklačné zariadenia, chemický priemysel, technológie pre nemocničné zariadenia, inštalácie úžitkovej vody, inštalácie s použitím agresívnych médií.
Médiá: para, plyny, kvapaliny a pod.

ARI-ZESA

Uzatváracia klapka, medzi-prírubová, s aretačnou pákou

eTrieda-č.: 37010301
Použitie: vykurovacie zariadenia.
Médiá: studená voda, teplá voda, horúca voda, pitná voda, úžitková voda a pod.

ARI-ASTRA Plus

Vyvažovací regulačný ventil, prírubový

eTrieda-č.: 37010203
Použitie: vykurovacie zariadenia, klimatizačné zariadenia.
Médiá: voda, voda s nemrznúcou ochranou a pod.

ARI-FABA Plus ANSI

ANSI-Uzatvárací ventil, priamy, s vlnovcovým tesnením

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: priemysel, elektrárne, továrne na čistenie spalín, spracovateľský priemysel, dodávky plynu, parné zariadenia, recyklačné zariadenia, vákuové zariadenia, horúca voda, vykurovacia technológia, ústredné kúrenie, aplikácie s termonosným olejom, strojárske závody a pod.
Médiá: para, plyny, horúca voda, teplonosný olej, úžitková voda, vákuové zariadenia, čpavok a pod.

ARI-GESA

Uzatváracia klapka, závitová, s aretačnou pákou

eTrieda-č.: 37010301
Použitie: vykurovacie zariadenia.
Médiá: studená voda, teplá voda, horúca voda, pitná voda, úžitková voda a pod.

ARI-CHECKO D

Spätný ventil, medziprírubový

eTrieda-č.: 37010801
Použitie: recyklačné zariadenia, chemický priemysel, technológie pre nemocničné zariadenia, inštalácie úžitkovej vody, inštalácie s použitím agresívnych médií.
Médiá: úžitková voda, agresívne médiá a pod.

ARI-ASTRA D

Kombinovaný ventil na reguláciu prietoku - priamy s prírubami a špeciálnym tesnením vretena

eTrieda-č.: 37010290
Použitie: vykurovacie zariadenia, klimatizačné zariadenia.
Médiá: voda, voda s nemrznúcou ochranou a pod.

ARI-FABA Supra I

Uzatvárací ventil s vlnovcovým tesnením - pre priemysel

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: priemysel, elektrárne, továrne na čistenie spalín, spracovateľský priemysel, dodávka plynu, parné zariadenia, recyklačné zariadenia, vákuové zariadenia, horúca voda, aplikácie termálneho oleja, strojárske závody a pod.
Médiá: agresívne médiá a pod.

ARI-ZIVA Z

Uzatváracia klapka, medzi-prírubová, s aretačnou pákou - prevedenie pre priemysel

eTrieda-č.: 37010301
Použitie: inštalácie studenej a chladiacej vody, vykurovacie inštalácie, pitná voda a úžitková voda, odpadová voda,bazénové inštalácie, elektrárne, plynové inštalácie, stavba lodí.
Médiá: studená voda, teplá voda, horúca voda, pitná voda, úžitková voda a pod.

ARI-ASTRA DC

Vyvažovací a regulačný ventil nezávislý na tlaku v priamom tvare

eTrieda-č.: 37010203
Použitie: vykurovacie zariadenia, klimatizačné zariadenia.
Médiá: voda, voda s nemrznúcou ochranou a pod.

ARI-FABA Supra C

Uzatvárací ventil s vlnovcovým tesnením - pre chémiu

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: recyklačné zariadenia, chemický priemysel, vedenia úžitkovej vody, inštalácie úžitkovej vody, inštalácie agresívnych medií.
Médiá: para, plyny, horúca voda, teplonosný olej, čpavok a pod.

ARI-ZIVA G

Uzatváracia klapka závitová, s aretačnou pákou - prevedenie pre priemysel

eTrieda-č.: 37010301
Použitie: inštalácie studenej a chladiacej vody, vykurovacie inštalácie, pitná voda a úžitková voda, odpadová voda, bazénové inštalácie, elektrárne, plynové inštalácie, stavba lodí.
Médiá: studená voda, teplá voda, horúca voda, pitná voda, úžitková voda a pod.

ARI-FABA LA

Uzatvárací ventil v priamom tvare s vlnovcovým tesnením - dlhá konštrukcia

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: priemysel, elektrárne, továrne na čistenie spalín, spracovateľský priemysel, dodávky plynu, parné zariadenia, recyklačné zariadenia, vákuové zariadenia, horúca voda, vykurovacia technológia, ústredné kúrenie, aplikácie s termonosným olejom, strojárske závody a pod.
Médiá: para, plyny, horúca voda, teplonosný olej, úžitková voda, vákuové zariadenia, čpavok a pod.

ARI-ZETRIX

Procesný ventil s prírubami so závitovými okami a tesnením kov na kov - 3 excentrický

eTrieda-č.: 37010301
Použitie: výroba olejov a plynov, rafinérie, petrochemický priemysel, chemický priemysel, elektrárne, ústredné kúrenie, solárne termálne elektrárne, drevársky a papierenský priemysel, oceliarne, výroba cukru, priemyselná a strojárska výroba, stavba lodí, špecifické aplikácie vo vzduchotechnike.
Médiá: chladivo, chladiaca voda, teplá voda, horúca voda, teplonosný olej, para, plyn, zásady, kyseliny, dejonizovaná voda, čistá para a pod.

ARI-STOBU

Uzatvárací ventil s upchávkovým tesnením

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: priemyselné inštalácie, nemocnice, potravinársky priemysel, výrobný priemysel, parné zariadenia, strojársky priemysel.
Médiá: úžitková voda, agresívne médiá a pod.

ARI-EURO-WEDI

Uzatvárací ventil, priamy, s mäkkým tesnením - stavebná dĺžka FTF

eTrieda-č.: 37010201
Použitie: vykurovacie zariadenia, klimatizačné zariadenia.
Médiá: voda, voda s nemrznúcou ochranou a pod.
Filters
Sort
display